Posts tagged валутен борд

Трябва ли еврото да бъде въведено като официална валута в България?

За да се пристъпи към въвеждане на еврото като платежна единица в България, трябва да са изпълнени изискванията на Маастрихтския договор от 1992 г., а именно да имаме стойности при всичките четири количествени измерителя: дългосрочен лихвен процент, годишна инфлация, бюджетен дефицит и съотношението брутен държавен дълг към БВП. Петият критерий е задължителен период в механизма […]

За едно пробито евро

За едно пробито евро

На 1 януари 2011 г. Естония влезе в еврозоната и стана седемнадесетата държава от Европейския съюз, приела еврото за своя валута. Това отприщи у нас серия от коментари на тема „еврото и неговото приложение по света и у нас“. Това, което ми направи впечатление беше, че видите ли в Европа имало страни, които можели да […]

Архив