Posts tagged пенсии

Особености на българската пенсионна система

Особености на българската пенсионна система

Баща ми, да ми е жив и здрав, навърши преди няма и месец 63 години. Поради това, че имаше повече от 20 години трудов стаж с първа категория тежък физически труд, той се пенсионира още преди 7 години, но продължи да работи това, което е правил цял живот – да заваря. Заварчиците като него получават […]

Даването на пенсия в България може да стане на лотариен принцип

Даването на пенсия в България може да стане на лотариен принцип

Мислите, че това няма как да стане? Сигурни ли сте? Защото преди месец, на 9 март едно от светилата на либералната икономическа мисъл у нас, Емил Хърсев, лансира изключително есктравагантна идея за увеличаване на пенсиите. „У нас нивото на пенсиите е много ниско. Те трябва да се утроят, това е смисленото решение и то е […]

Или закриваме НОИ, или закриваме държавата – двете заедно няма да оцелеят

Или закриваме НОИ, или закриваме държавата – двете заедно няма да оцелеят

Моят баща се пенсионира преди няколко години. Понеже беше 22 години заварчик по корабните трюмове във Варненската корабостроителница и наред с хиляди негови колеги вършеха най-мръсната работа в завода, получи правото да се пенсионира по-рано заради дългите години полаган труд първа категория. Оказа се обаче, че за всичките тези години заработената от него пенсия възлизаше […]

Социалната политика

Социалната политика

Социалната политика в България е тотално сгрешена. Най-общо казано има едно количество пари с които държавата може да изпълнява социалните си функции и трябва да реши как да ги разпредели. На този етап основният избор е дали да бъде по-щедра към циганите или към пенсионерите. От една страна имаме агресивните цигани, които се манипулират лесно […]

Колапсът на пенсионната система

Колапсът на пенсионната система

Според последното официално преброяване в България през 2011 г. структурата на българското население е следната: 2 834 835 работещи, 1 904 242 пенсионери, 975 272 деца до 15 години, 494 848 безработни, 439 909 учещи, 401 216 лица, заети само с домакински и семейни задължения и 314 248 други. Тенденцията от тогава до сега е […]

Архив