Posts tagged пенсионна система

Особености на българската пенсионна система

Особености на българската пенсионна система

Баща ми, да ми е жив и здрав, навърши преди няма и месец 63 години. Поради това, че имаше повече от 20 години трудов стаж с първа категория тежък физически труд, той се пенсионира още преди 7 години, но продължи да работи това, което е правил цял живот – да заваря. Заварчиците като него получават […]

Колапсът на пенсионната система

Колапсът на пенсионната система

Според последното официално преброяване в България през 2011 г. структурата на българското население е следната: 2 834 835 работещи, 1 904 242 пенсионери, 975 272 деца до 15 години, 494 848 безработни, 439 909 учещи, 401 216 лица, заети само с домакински и семейни задължения и 314 248 други. Тенденцията от тогава до сега е […]

Архив