Демографски меморандум на Възраждане за преодоляване на демографската катастрофа

МЕМОРАНДУМ

от проведената на 04.06.2018 г. кръгла маса на тема „ Демографският проблем: децата като ценност”, организирана от Възраждане

Граждани, учени и представители на сдружения с нестопанска цел, загрижени за съхраняването на българската нация, се обединихме около следната позиция:

Демографският проблем е най-важният стратегически проблем на България през ХХI в. България се намира в остра демографска криза, в извънредно положение, за преодоляването на, което са необходими спешни и драстични мерки. Взетите до момента мерки са напълно неефективни. Децата са основната ценност на българската нация и е необходимо те да бъдат поставени на първо място в политиката на България.

І. ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ

Прогнозите относно демографската ситуация и тенденции в България са изключително тревожни. Ръстът на българското население е отрицателен – минус 8,1 ‰. По прираст на населението сме на 229-то място от 232 страни в света. По раждаемост също сме на едно от последните места (206-то място) в света. Същевременно по смъртност заемаме 6-то място в света, като изпреварваме дори бедстващи и воюващи страни. Освен това, с всяка изминала година се влошава качеството на човешкия ресурс. Застрашително нараства броят на децата, чийто майчин език не е български. Безпокойство буди и стремителното обезлюдяване на провинциална България. Освен това, българското население е едно от най-застаряващите в света. Изключително тревожно е, че българският етнос се топи. Според данни на НСИ от последното преброяване броят на селищата, в които мнозинството не е от български етнически произход, е нараснал само за десет години около два пъти. В 42 общини и в 3 области българският етнос вече е малцинство. Тези тенденции имат икономически, културни, социални и политически последици. Те не биха могли да бъдат обърнати с традиционни мерки, каквито са предвидени в Националната стратегия за демографско развитие на населението в Република България. Необходима е спешна и цялостна реформа на демографската политика и въвеждането на нови, драстични мерки.

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ И МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА

1. Създаване на Министерство на демографските, етническите и миграционните въпроси;

2. Разработване на ефективна Национална демографска стратегия, която да замени съществуващата досега неработеща стратегия;

3. Разработване въз основа на тази Национална демографска стратегия на множество отделни национални програми, предвиждащи мерки за решаване на следните основни проблеми, които се явяват основните причини за кризисната ситуация: ниската раждаемост; високата смъртност; високата бездетност; влошеното семейно планиране и твърде късната възраст за старт на майчинството; лошото състояние на родилните грижи; намаляване на броя на хората, приемащи децата като ценност; миграцията (външна и вътрешна); обезлюдяването на селища и цели региони; увеличаването на наследствените болести (сърдечно-съдови, ракови, бъбречни и др.); разпространението на алкохолизма, табакоманията и наркоманиите при подрастващите и при по-младите; увеличаването на престъпността и агресията, включително при юноши и деца; деморализирането на младите хора и липсата на правилно изградена ценностна система; лошото състояние на здравеопазването и образованието.

4. Приемане на специален демографски закон като единен инструмент на демографската политика, закрепващ основните й цели и принципи и съдържащ разнообразни мерки за справяне с демографския проблем, независещи от други политики и конюнктурни съображения.

5. Създаване към Народното събрание на комисия по демографските въпроси, състояща се от компетентни специалисти, учени и представители на насочени към проблема граждански сдружения, които да дават становище от гледна точка на демографската целесъобразност относно всеки предлаган за обсъждане законопроект;

6. Промяна в целевата група на политиката за стимулиране на раждаемостта. Прекратяване на стимулирането на раждаемостта на най-бедните слоеве от населението (които и без това имат висока раждаемост) чрез социални помощи и въвеждане на финансови стимули, насочени към средностатистическото образовано българско семейство, способно да отгледа качествено и работоспособно поколение;

7. Предоставяне от държавата на значителна безвъзмездна помощ за покупка на жилище, както и на заем с ниска лихва, на всяка двойка високо образовани работещи в България родители при раждане на трето дете;

8. Осигуряване за целите на демографската политика на финансови средства от бюджета в размер на 3% от БВП годишно, около 3 милиарда лева, за сметка на ненужното за България превъоръжаване, на партийните субсидии и на реално намаляване и ликвидиране на кражбите, корупцията и контрабандата;

9. Увеличаване на отпуска за майчинство и на социалноосигурителните плащания за майчинство;

10. Въвеждане на задължителен продуктивен труд за всеки трудоспособен български гражданин, който получава социална помощ от държавата;

11. Разработване и реализиране на Програма за стимулиране на връщането в България на емигриралите българските граждани;

12. Разработване и реализиране на Програма за стимулиране на етнически българи, живеещи по рождение в чужди страни, и на лица с български корени от близки и по-далечни страни да се върнат в България, като им се осигурят съответните условия;

13. Прекратяване на всички демографски дейности, които не са показали практическа ефективност и реални резултати, както и на възлагането на изготвянето на демографска стратегия и решаването на демографски задачи на лица, които са участвали в изготвянето на неефективни демографски стратегии;

14. Стимулиране на дейността на граждански обединения в тяхната практическа дейност в областта на противодействие срещу демографската криза;

15. Създаване на Центрове за отговорно родителство във всички областни градове, които да провеждат безплатни обучения на бъдещите майки относно бременността, раждането и родителството;

16. Въвеждане в средното училище на занятия по тема „Подготовка за родителство“, които да формират у децата нагласа към възприемане на родителството и семейството като ценност. Въвеждане на обучение по семейно планиране на юношите, което да ги информира за намаляването на репродуктивните способности на жените след 30-годишна възраст;

17. Спиране на емиграцията на семействата, търсещи по-добри родилни условия, чрез промяна на изискванията за водене на раждане съобразно препоръките на Световната здравна организация, въвеждане на акушерския модел в родилните грижи и създаване на акушерски отделения в болниците. Премахване на всички такси в родилните болници;

18. Осигуряване на повече възможности за безплатно асистирано възпроизводство и инвитро процедури.

заб. основната част от Меморандума е подготвена от проф. Петър Иванов, водещ български психолог и демограф, в сътрудничество с други специалисти и експерти по темата.
Сподели поста:

Свързани статии

1 коментар на “Демографски меморандум на Възраждане за преодоляване на демографската катастрофа”

  1. Петър Паскалев

    В това не виждам нищо конкретно.
    Искам да прочета програмата Ви,
    а не тази декларация.

    С Уважение

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *