Posts tagged диалект

Да върнем ятовата гласна

Да върнем ятовата гласна

Споровете около съвременния български език не са отскоро, въпреки че занимават българската общественост отново едва през последните няколко седмици. Някак си прекалено бързо цялата започнала дискусия се опрости до това дали да остане или да отпадне пълният член. Че пълният член трябва да остане, защото отразява една специфична особеност на българския език, присъща само нему, […]

Архив