Posts tagged образование

Учебник по дебългаризиране

Учебник по дебългаризиране

Когато бях малък, в учебниците по литература изучавахме най-добрите образци от българската и световната проза и поезия. Учителите ни преподаваха и български фолклор, като ни запознаваха с хубавите български народни приказки, песни и пословици. Така беше не само с мен, но и със стотици хиляди българчета, раждани и обучавани във времето от средата до края […]

Изпират мозъците на децата ни

Изпират мозъците на децата ни

Учебните програми и плановете, по които са изготвени учебниците и помагалата, имат една основна функция и тя е да дебългаризират и денационализират българчетата в училище. Те нямат за цел да създават едно здраво българско и гражданско самосъзнание у децата, а по-скоро една аморфна маса без самосъзнание. Маса от дегенерати, нихилисти и потенциални имигранти, които напускайки […]

Българското образование умира, мерки да се спаси – няма!

Българското образование умира, мерки да се спаси – няма!

Миналата седмица разговарях с един приятел, който е учител в малко добруджанско село. Сподели, че пенсионирали колегата му историк тази година и от догодина нямало да има кой да го замести, защото никой не искал да ходи по селата да преподава. Въобще не се замислих и му предложих, поне временно, да заместя колегата му. Имам […]

Мулти-култи миш-маш

Мулти-култи миш-маш

Ако се чудите как може да унищожите тихо и кротко един народ, без да вдигате много шум, нямате нужда от специално упътване. Просто трябва да си набавите български учебници по история. Те ще ви покажат как последователно, акуратно и методично можете да заличите хилядолетна история, култура и идентичност, като превърнете носителите на тези ценности в […]

На кого пречи българската история?

На кого пречи българската история?

Когато на 13 март написах статията за учебника по „Човекът и обществото“ за трети клас, не предполагах какъв отзвук ще предизвика тя половин година по-късно. Благодарение на БТВ, която даде място в своя ефир за изява както на моята позиция, така и на авторите и апологетите на учебника се случи нещо, което едва ли някой […]

Еничарознание

Еничарознание

Представете си, че сте в трети клас и искате да разберете какви хора живеят в България, какви обичаи имат българите, или каква е историята им, и за това разчитате на учебниците по „Човекът и обществото“ и „Читанка“. Е, нямате шанс да научите нищо. Защо ли? Четейки учебника по учебния предмет „Човекът и обществото“ (бивше „Родинознание“), […]

Политика в областта на спорта

Политика в областта на спорта

Спортът е тема, която много партии споменават в програмите си само защото така трябва. Аз съм убеден, че спортът е изключително важен за развитието – физическо и духовно на нашата нация. България се нуждае от здрави, силни и работоспособни граждани. Разбира се и успехите на елитните ни спортисти са важни за самочувствието на нацията и […]

За образованието и училищата

За образованието и училищата

Образованието е тема, в която се чувствам сериозно подготвен и ще продължа да работя за осъществяване на идеите си в тази област. Каква е ролята на образованието? Семейството създава човек, образованието би трябвало да превърне този човек в гражданин. Познаващ и обичащ светът около себе си и добрите порядки в него. Компетентен и полезен. Познахте […]

Повече, по-възрастни и по-различни европейци

Повече, по-възрастни и по-различни европейци

През юни 2010 г. Европейският съвет прие нова 10 годишна стратегия за повече работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията, наречена Европа 2020, определя как да се преориентират съществуващите политики за управление на кризи към средно и дългосрочните цели за насърчаване на растежа и заетостта и да се гарантира бъдещата устойчивост на публичните […]

Маймуница

Маймуница

Пълният член отпада, а подлогът ще се обозначава с чертичка, буквите „щ”, „ю”, и „я” са излишни, падежните и звателните форми отпадат и вече вместо „Иване” ще казваме „Иван”. Тези идеи за промяна на българския език лансира езиковедът Константин Куцаров от катедрата по български език на Пловдивския университет. Най-интересното е, че тези „революционни” предложения са […]

Архив