Posts tagged преброяване

Повече, по-възрастни и по-различни европейци

Повече, по-възрастни и по-различни европейци

През юни 2010 г. Европейският съвет прие нова 10 годишна стратегия за повече работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията, наречена Европа 2020, определя как да се преориентират съществуващите политики за управление на кризи към средно и дългосрочните цели за насърчаване на растежа и заетостта и да се гарантира бъдещата устойчивост на публичните […]

Архив