Posts tagged приватизация

Държавната коледна разпродажба

Държавната коледна разпродажба

Само за един час на 21 декември държавата продаде на Българската фондова борса почти целия си дял от близо 33% от енергийните компании „ЕВН България електроразпределение“ и „ЕВН България електроснабдяване“. Сумата, за която бяха купени държавните акции, достигна 93 млн лв., при първоначално заложени и очаквани като приход 78 млн. Предстои в най-скоро време на […]

Писмо до Трайчо

Писмо до Трайчо

Драги Трайчо Трайков, Обръщам се към теб със следните питания: Отговарят ли на истината информациите за подготвяна приватизация на обособени части от енергийната система на страната. Вярно ли е, че три ключови елемента от нея са подготвени за продажба. Това са остатъчните 30-процентни дялове на държавата в електроразпределителните дружества, водноелектрически централи, както и мрежата на 110-киловолтовите […]

Променлив ток

Променлив ток

Напоследък в българския енергиен отрасъл се случва нещо нечувано и невиждано. Стана вече три месеца как трите компании-собственици на ЕРП дружествата у нас се мъчат да получат от държавата одобрение за поредно увеличение на цената на тока, а тя се дърпа и не казва нищо. Точно като свенлива мома – хем и се иска да […]

Архив