Някои хора казват, че съм краен...

Ако това да защитаваш българските интереси и да не пристъпваш морала и принципите си независимо от натиска, който ти налагат, тогава нека съм краен. 

За мен

Роден съм във Варна на 1 април 1979 г.

През 2017 г. защитих докторскате си дисертация на тема „Русините в Централна Европа – история и съвременност“.

От 2013 г. до 2017 г. бях директор на Регионалния исторически музей в Добрич.

На 2 август 2014 г., Илинден, със съмишленици от цяла България учредихме политическа организация, наречена „Възраждане“.

Някои от моите мисли

Ето едно мое любимо интервю:

Какъв е животът ми?

Гледай как протича един ден с мен: