За мен

Роден съм във Варна на 1 април 1979 г.

Завърших “Балканистика” във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” през 2002 г. и “Право”, пак там, през 2011 г. През 2017 г. защитих докторска дисертация в Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей на Българската академия на науките на тема “Русините в Централна Европа – история и съвременност”.

От 2013 г. до 2017 г. бях директор на Регионалния исторически музей в Добрич.

На 2 август 2014 г., Илинден, със съмишленици от цяла България учредихме политическа организация, наречена “Възраждане”, на която съм председател. В момента съм трети мандат общински съветник във Варна.