Моите изказвания

Цензурата е голямо нещо. Затова и има много митове за това какво мисля за най-различни въпроси. Тук можете да откриете моите изказвания без цензура.

Убеди 5 човека да гласуват!

За да спечелим изборите е необходимо всеки един от нас просто да убеди поне 5 негласуващи да гласуват!

Възраждаме Европа!

Възраждане организира международната конференция „Младите лидери на Европа“

свободни отговори на свободни въпроси

Отговарям на въпроси от моя YouTube канал.

Как можем да спрем идващата мигрантска вълна?

Нека се мобилизираме и да променим историята на България на 9 юни!