Posts tagged реформа

Изпират мозъците на децата ни

Изпират мозъците на децата ни

Учебните програми и плановете, по които са изготвени учебниците и помагалата, имат една основна функция и тя е да дебългаризират и денационализират българчетата в училище. Те нямат за цел да създават едно здраво българско и гражданско самосъзнание у децата, а по-скоро една аморфна маса без самосъзнание. Маса от дегенерати, нихилисти и потенциални имигранти, които напускайки […]

Или закриваме НОИ, или закриваме държавата – двете заедно няма да оцелеят

Или закриваме НОИ, или закриваме държавата – двете заедно няма да оцелеят

Моят баща се пенсионира преди няколко години. Понеже беше 22 години заварчик по корабните трюмове във Варненската корабостроителница и наред с хиляди негови колеги вършеха най-мръсната работа в завода, получи правото да се пенсионира по-рано заради дългите години полаган труд първа категория. Оказа се обаче, че за всичките тези години заработената от него пенсия възлизаше […]

Закрийте я и мирясайте

Закрийте я и мирясайте

Голяма реформа пада у нас напоследък. Накъдето се обърнеш – навсякъде реформи. И е така от много време. Явно като се зареформираме веднъж, просто не можем да спрем и май от Априлския пленум на БКП през 1956 г. до днес само това правим. В България обаче винаги е било модно под реформа да се разбира закриване. […]

Архив