Според българския съд България не е българска държава

13035614_265889153746932_1776393618_o
Съдиите, постановили решението.

Звучи абсурдно, но със свое тълкувателно определение Административния съд в София отменя българската етническа основа на нашата държава. То се основава на предишни решения на ВАС, с което се дава възможност на всякакви чужди граждани, нямащи български произход, да получават оттук нататък български паспорти по облекчена процедура, като българи по произход, макар и да не са такива. Хронологията на случая е следната.

 1. Първо тричленката – Галина Христова и състава й Таня Куцарова (докладчик) и Пламен Петрунов от 3-то отделение във ВАС, с определение по адм. дело № 12221/2014 на гражданката на САЩ Анжела Зарбханелян заличават в правния мир българите като законно съществуващо етническо понятие, защото „Понятието българин“ у нас „не може да се тълкува с оглед неговото етническо съдържание“ понеже било дискриминационно и представете си противоконституционно в България (?!).
 2. След това на прокурорския паркет Владимир Йорданов от ВАП, като подкрепя Нурджихан Гюнери (Нурджихан Талят Тефик), род. 31.05.1949 г. в гр. Добрич, живуща в Република Турция, гр. Чорлу, „Силахтараа махаллеси“ №3, представлявана от адвокатска кантора Есен Фикри (член на Комисията за защита от дискриминация), Сениха Рюстем и пр., оспорващи решението на съда, според което българите са българи, а турците не са българи, формулира и отстоява шокиращата теза, че: „Съдът погрешно е приел, че за да е едно лице от български произход, то поне един от родителите му следва да е от българска народност и език. Поставянето принадлежността на дадено лице към даден етнос, при условие, че родителите му са били български граждани, създава предпоставки за неравностойно и и дискриминационно прилагане на закона.“ (Протокол от заседание на 12.10.2015 по Дело №3888/2015)
 3. Пак същите Галина Христова и състава й Таня Куцарова и Пламен Петрунов от 3-то отделение във ВАС, основавайки се не на ясните дух и буква на българския закон, а на собственото си решение най-горе, постановяват със свое решение № 11634/04.11.2015 по дело №3888/2015 буквално следното: „понятието „българин“, с оглед конституционната уредба на основните начала в държавата, не може да се тълкува с оглед неговото етническо съдържание“ и то „е в противоречие със забраната за дискриминация“, т. е. правното понятие етнически българин е антиконституционно в България и предвид случая, сякаш тричленката е Конституционен съд или Народно събрание, отменя правото на „понятието „българин“ като „етническо съдържание“ както и смисъла на закона, конституцията и въобще на държавността в България като държава, на българския народ !!!
 4. Капака слага нисшестоящата на посочените от върховната тричленка Ралица Романова, на която е разпределено да вземе правилното решение като правораздаваща в 16-ти състав на 3-то отделение на „Административен съд София град“. Тя практически копира записаната от тричленката абсурдна СЪДЕБНА ЗАБРАНА НА „ПОНЯТИЕТО „БЪЛГАРИН“ КАТО „ЕТНИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ“ в правната му употреба, защото водело до дискриминация и излиза антиконституционно, както виждаме според определението й от 8 април 2016 г. по образуваното дело № 2101 по опис на 2016 г. за Нурджихан Гюнери (Нурджихан Талят Тефик), род. 31.05.1949 г. в гр. Добрич живуща в Република Турция, гр. Чорлу, „Силахтараа махаллеси“ №3, представлявана от адвокатска кантора Есен Фикри, Сениха Рюстем и пр.
 5. Резултатът е, че не просто „понятието „българин“ в България „не може да се тълкува с оглед неговото етническо съдържание“, защото било дискриминационно според горепосочените длъжностни лица и следователно противоконституционно, а че от тук нататък всички турци, албанци, цигани, арменци, евреи, руснаци, чехи и пр. предшествениците на които някога, дори за кратко, са били поданици на Княжество България, на Царство България, на Народна република България и на Република България не са турци, албанци и пр., тези вероятно над 3 000 000 чужди небългарски граждани стават българи и получават правото да придобият български паспорти, избирателни и всякакви други права по облекчена процедура, а българите като реално съществуващо в закона етническо понятие изчезват!

Какво следва сега? Ако България е наистина държава на българите, трябва веднага компетентните органи и институции да проверят извършен ли е с горепосочените действия и актове конституционен преврат и има ли в резултат на горепосочените действия и актове и техните последствия осъществена държавна измяна. Ако нищо от това не се случи, отговорът ще е налице – да, България наистина не е държава на българите.

Приложения:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14535 ОТ 03.12.2014 на ВАС 3-то отделение, в закрито заседание в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ХРИСТОВА, ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ КУЦАРОВА и ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ по докладваното от съдията ТАНЯ КУЦАРОВА адм. дело № 12221/2014
http://www.sac.government.bg/…/43fe5c31b4162144c2257da2004c…

РЕШЕНИЕ № 11634 от 04.11.2015 на ВАС 3-то отделение, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ХРИСТОВА и ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ КУЦАРОВА и ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ, с участието на прокурора от ВАП Владимир Йорданов, докладвано от председателя ГАЛИНА ХРИСТОВА по. дело № 3888/2015.
http://www.sac.government.bg/…/a0e41245a0eb713bc2257ef10058…

ПРОТОКОЛ от 12.10.2015 на 3-то отделение на ВАС в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ХРИСТОВА с ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ КУЦАРОВА и ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ и с участието на прокурора Владимир Йорданов
по дело № 3888 по описа за 2015 г.
http://www.sac.government.bg/…/3de449f83849bc69c2257ed60044…

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2036 от 08.04.2016 г. на АССГ,3-то отделение 16 състав, в закрито заседание на 08.04.2016 г. при следния състав: СЪДИЯ: Ралица Романова.
http://domino.admincourtsofia.bg/…/temp42471791145833395439…

Сподели поста:

Свързани статии

БПЦ

БПЦ е под заплаха!

Преди няколко дни в Цариград трима български владици осъществиха общо служение с украински разколници. Службата беше осъществена със съдействие на

Прочети повече

6 коментара на “Според българския съд България не е българска държава”

 1. Това обяснение на“Автор Костадин “ е направено с акъла на стар комунист. Той фактически нищо не е обяснил, само надува фалшиви националистически мускули. В другите европейски държави това е решено с инструментите на ДЕМОКРАЦИЯТА и ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА. В една държава живеят много етноси, но те всички са РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА и са длъжни да го изпълняват, В този държава обаче действа главното правило на демокрацията- МНОЗИНСТВОТО ОПРЕДЕЛЯ ПРАВИЛАТА НА ЖИВОТ НА МАЛЦИНСТВАТА! Не може малцинството да налага волята си над мнозинството. В случая с паспортите- всички са български, финландски, френски и други граждани на държавата си, която им е издала паспорта.
  Българите не могат да разберат това, защото не познават все още демокрацията, в обществото им няма демокрация. Нито познават правовата държава, такава няма в Блъгария от 70 години, заради безспирното управление на комунистите, не познаващи демокрацията и правовата държава.
  Поради управлението на олигархия с комунистически корени, липсата на правова държава, унищожената икономика, липсата на труд и работни места, етническите българи са принудени да напускат държавата и търсят труд и живот в други страни. Това намалява числото на етническите българи у нас, започват да надделяват малцинствата и циганизацията на държавата ни върви с пълна сила. През прехода бяха напълно унищожени човешките ресурси на България и държавата ни обезбългарена. А без човешки ресурси не е възможно съществуването на нацията и държавата.
  Нужно е сваляне на комунистите от власт, сменяне не неолибералната система от прехода със системата на социалната/правова държава на най развитие европейски страни от северна и средна Европа, възстановяване на икономиката и създаване на държавна политика за възстановяване на човешките ресурси с отваряне вратите на България за завръщане на всички българи -стара и нова емиграция обратно в Родината! Дора Апостолова

 2. Бих искала да публикувам коментара Ви, но функцията фейсбук не работи.
  Не разбирам тази Долна продажност , национално предателство и широко затворените очи на ДАНС!

 3. Костадин

  Г-жо Апостолова, четох дългия ви коментар и останах с впечатление, че всъщност споделяте моето мнение. От друга страна обаче твърдите обратното. Моля, изяснете се сама със себе си и после пак пишете. И по възможност, ако можете разбира се, без правописни грешки.

 4. Госпожата Апостолова очевидно не знае нито какво твърди нито за какво говори. Борави с термини като „комунисти“ „демокрация“ , „правова държава“ и прочие, без въобще нито да разбира тяхното съдържание, нито ТОТАЛНАТА ЛИПСА на последните две в прехвалената от нея Европа.

  Не случайно голяма част от държавите в Западна Европа са МОНАРХИИ, а тия които не са, като Франция и Германия са чистопробни колонии на Британската монархическа върхушка, която управлява и всички монархически кланове в Европа и по света. Всякакви приказки за демокрация и правова държава в Европа са приказки за лека нощ. Доказателство за това е че непрестанно се вземат решения и прилагат политики, които са противни на волята на мнозинството от европейските жители. Достатъчно е да се споменат референдумите във Франция, Холандия и Ирландия, както и какво се случва в мигрантите за да се видят доказателствата за това, което казвам.

  Ето защо опазил ни Бог от такава „идея за България“ в която се взима Европа за пример. Колко сляп трябва да бъде човек за да не види колко прогнили са основите на цялата Западна Европа, и че богатството им е натрупано от колониално грабителство, а не от честен труд.

  Българския народ не е народ грабител и колонизатор, ние се простираме според своята си черга и не живеем на чужд гръб, както прави Запада. И българския народ е именно ЕТНИЧЕСКИЯ български народ. Българското гражданство не прави някого част от народа. Гражданството е изкуствена реалност, документална фикция, която днес я има, утре може да я няма. Докато етническата принадлежност е естествено и неотменимо богатство. Българската държава е създадена от българския етнос. Тя може да приютява и други етноси, но това е земя българска и такава ще остане. Колкото и да се борят предателите и протежетата на западните колонизатори да променят този факт.

  А на такива като г-жа Атанасова бих препоръчал да се отдръпнат назад, да си вземат почивка и да започнат да изучават история и реалностите в които света се намира и чак след това да си предлагат идеите, защото наивитета винаги е бил плацдарм за враговете ни.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *